Nyhet2017-03-08

Tapflo levererer membranpump för tillämpningar inom kärnkraftsindustrin

Tapflo AB har levererat en tryckluftsdriven membranpump av sin största modell för användning i olika applikationer inom kärnkraftsindustrin. Pumpen, vilken antagligen är den första i sitt slag i världen, har tagits fram i samarbete med Fagerström Industrikonsult med lång erfarenhet från leveranser till kärnkraftsindustrin.

I en första tillämpning är pumpen installerad i ett mobilt system för dekontaminering. Systemets uppgift är att rengöra och avlägsna radioaktivitet från olika delar i samband med inspektion, service och utbyte i en kärnkraftsanläggning. Fler tillämpningar kan dock bli aktuella då en pump av den här typen efterfrågats från flera håll.

Pumpen, som är en specialmodell av Tapflos största T825 modell, uppfyller kraven för en så kallad klass 3 komponent vilket betyder att den är godkänd för att ingå i system som används för kärnkraftverkets drift.

– Det var ett långt och krävande projekt, menar Henrik Borisch, produktansvarig på Tapflo, som också ansvarat för projektet. Det krävdes mycket beräkningar, dokumentation och tester innan allt var godkänt och klart. Samtidigt är det tryggt att veta att man inte tummar på någonting när det gäller utrustning av den här typen.

Tapflo AB levererar pumpar för effektiv och säker vätskehantering inom modern kemi- livs- och läkemedelsproduktion. Vi har pumpar för alla typer av kemikalier, viskösa och slitande vätskor samt råvaror och slutprodukter med höga krav på hygien. Vi är verksamma över hela Sverige med huvudkontor, serviceverkstad och lager i Kungälv utanför Göteborg.

Vi har varit verksamma på den svenska marknaden i mer än 30 år och är idag ett av Sveriges största pumpföretag. Lång erfarenhet, kunnig personal och starkt kundfokus gör oss till en säker och stabil samarbetspartner i allt som rör pumpar.

Tapflo AB är en del av Svenska Tapflo Group, Europas största producent av membranpumpar och en ledande distributör av industripumpar med dotterbolag och återförsäljare i nästan 60 länder. Verksamheten är miljöcertifierad och kvalitetscertifierad enligt ISO.