matinstrument

Syremätare

Syremätare används för mätning av syrekoncentration i vatten och indikerar mängden fysiskt löst syre i mg/l (ppm). Man kan även mäta syremättnad, då anges den i procent (%). Tillförlitlig och kontinuerlig syremätning har blivit en viktig processparameter när det kommer till övervakning, styrning och energioptimering både inom vattenbehandlingssektorn och processindustrin. Finns i utförande enligt lab- och fältinstrument och metoder med traditionell elektrokemisk mätning enligt SS EN 25814, optisk syremätning samt restsyremätning i ppb-området .

Rekommenderade leverantörer