Nyhet2016-09-14

Svenska membranpumpar gör succé världen över

Exportframgångarna för Tapflo fortsätter. Satsningarna i Östeuropa och Sydostasien har varit lyckade och nu är siktet inställt på Afrika och Sydamerika.

Håkan Ekstrand, vd på Tapflo, berättar om hur det vinnande konceptet ”Simple is Art” har bidragit till företagets framgångar samt om lite nya spännande modeller och lösningar.

Starkt fäste i forna öststaterna

Traditionellt sett har Tapflo haft ett starkt fäste i de forna öststaterna men de senaste två åren har man även börjat öka sin exportverksamhet till Sydostasien, framförallt till Indonesien, Thailand och Vietnam.

Till följd av handelsembargot som uppstod mellan Europa och Ryssland 2014 har många aktörer i Ryssland behövt producera mycket egna produkter, bland dessa många av Tapflos kunder inom kemi-, process-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. I takt med att den inhemska lokalproduktionen ökat har likaså Tapflos försäljning.

– Det finns en stor inhemsk marknad för den här typen av produkter i Ryssland och med ett väletablerat dotterbolag på plats har vi kunnat satsa ännu mer. Nu ser vi verkligen att det ger frukt, säger Håkan.

Fler modeller och kundanpassade lösningar

Tapflo arbetar hela tiden med att förädla sina produkter.

Tapflo arbetar hela tiden med att förädla sina produkter och förfina produktionsprocessen för att bli mer effektiva i sin tillverkning. Till följd har man utvecklat fler modeller och kundanpassade lösningar på den framgångsrika membranpumpen.

Håkan berättar att konceptet ”Simpel is Art” har genomsyrat företagets produkter sedan starten och likaså kommer det göra i Tapflos framtida produktutveckling.

– Att satsa på hög användarvänlighet har varit ett vinnande koncept och så vi ska fortsätta. Vi har anställt fler på vår exportavdelning som ska verka ute på fältet samt att vi har börjat satsa mer i Afrika och Sydamerika. För oss är det nästa generations marknad och det är här som framtiden ligger för Tapflos produkter, säger Håkan.

Generationsskifte skapar långsiktighet

Den tryckluftsdrivna membranpumpen gör exportsuccé.

I samband med Tapflos framgångar började man i fjol att inleda arbetet med ett generationsskifte. De två delägarnas barn har börjat introduceras till verksamheten för att på sikt kunna ta över ägarhatten.

Processen är planerad att ta 5-10 år med start i fjol och till hjälp har Tapflo tagit in en professor från Handelshögskolan i Jönköping som sitter på en professur om familjeföretagande.

– Detta är en fördelaktig utveckling för Tapflos medarbetare och kunder; att företaget inte kommer säljas till ett investmentbolag eller liknande utan kan fortsätta i samma regi. Det ger oss en långsiktig stabilitet, förklarar Håkan.

tapflo.com kan du läsa mer om Tapflos tryckluftsdrivna membranpumpar som vilka marknader som företaget idag är etablerat på.

Tapflo med huvudkontor i Kungälv utvecklar och tillverkar tryckluftsdrivna pumpar samt centrifugalpumpar för industriella applikationer. Företaget grundades 1985. För närvarande omfattar företagets produktprogram cirka 50 olika modeller för alla behov. Tapflo är representerat med egna bolag i 28 länder och med fristående säljbolag i ytterligare ett 30 tal länder och har cirka 250 anställda. Verksamheten är miljöcertifierad och kvalitetscertifierad enligt ISO