pumpar

Stötpump

Stötpumpen är en udda pump som direkt översatt från engelskans Inertial pump skulle få namnet Tröghetslyftpump, eftersom detta låter som en riktigt dålig direktöversättning
har den fått namnet Stötpump.Stötpumpen liknar mest en backventil i ett rör, varför ett alternativt namn skulle kunna vara Axiell kulstötpump. Eftersom funktionen knappast kan vara radiell eller utan kula, kallas pumpen kort och gott Stötpump. Enligt uppgift kallas den jucka pump (juckapump) i folkmun.
WaterrapumpWaterrapumpen kopplas direkt på slangen. Pumpen består av en envägs backventil som är fäst till styv matarslang. För att slangen ska sitta säkert har bottenventilen en konisk gänga i ena änden. I ventilen, som görs i rostfritt stål eller teflon, finns en backventil/klaff i form av en kula. Kulan fungerar som en pump genom att slangen skakas så att kulan rör sig i upp och ner.
Tröghetslyftpump / Inertial pumpDet krävs en rörelse i vertikalled på 15 -30 cm. Vattnet lyfts upp till ytan av det nya vattnet som trycks in när slangen förs nedåt. Skakningarna kan utföras manuellt eller mekaniskt. Användning av motoriserad pumpmekanism ger större volymer. Det vanligaste materialet för matarslangarna är HDPE (high density polyethylene), men det finns även i teflon. Pumparna finns i många olika dimensioner från 6 – 32 mm och de kan pumpa ner till ca 60m. Flödet är en funktion av den i pumpen genererade kraften, vilket är beroende av provdjup, ventilstorlek, slanglängd och skakhastighet. Ju mindre diameter på pump och slang desto mindre flöde.