Nyhet2021-10-06

Stora kostnadsbesparingar på minskad vattenkonsumtion

Tack vare Busch Vacuum Solutions och MINK klovakuumpump har Rheinfelsquellen GmbH drastiskt lyckats reducerat vattenförbrukningen från den kommunala vattenförsörjningen.

Hållbarhet och miljöskydd är inte bara tomma ord för Rheinfelsquellen GmbH, utan som ägare av en av Tysklands största privata brunnar skapar det en grund till oro. Därför är man nu mycket nöjda över att man drastiskt lyckats reducerat vattenförbrukningen från den kommunala vattenförsörjningen.

Att spara på resurserna har en hög prioritet hos Rheinfelsquellen och är en av anledningarna till att man valde att drastiskt reducera vattenförbrukningen från den kommunala vattenförsörjningen. Genom att använda den mest avancerade vakuumteknologin för avgasning av mineralvatten har man kunnat spara i genomsnitt 3 000 kubikmeter vatten per påfyllningsanläggning varje år. Lösningen gick ut på att ersätta de befintliga vätskeringsvakuumpumparna med MINK klovakuumpumpar från Busch Vacuum Solutions.

Rheinfelsquellen är ett företag med anor som går ända tillbaka till 1905. Det familjedrivna företaget har utvecklats till en av Tysklands största privata brunnar och drivs idag av fjärde generationen i samma familj. Man producerar omkring 700 miljoner liter mineralvatten och andra alkoholfria drycker per år. I produktsortimentet finns bland många olika varumärken som Sinalco, Aquintel och Staatl.

Påfyllningen sker på anläggningen Duisburg-Walsum i sammanlagt åtta påfyllnadsanläggningar för PET-flaskor, glasflaskor och återanvändningsbara tunnor med en total kapacitet på 210 000 flaskor i timmen.

De tidigare vätskeringspumpar användes på samtliga påfyllningsanläggningar för avgasning av brunnsvattnet i avgasningstanken. Driftsprincipen förutsätter vatten som driftsvätska för att generera vakuum. Vattnet tas från det publika vattennätverket och vidare till det offentliga avloppssystemet som avloppsvatten. Vattnet matades via vakuumpumparna till en delkrets. Färskvatten behövde dock matas permanent för att undvika att vattentemperaturen skulle stiga. Detta är en nödvändig åtgärd eftersom vätskeringsvakuumpumparnas prestanda är beroende av vattentemperaturen. De är tekniskt konstruerade att uppnå den högsta vakuumnivån vid en driftsvätsketemperatur på 15 grader Celsius. Ju varmare vattnet i kretsen är, desto sämre vakuum. Det krävs en viss vakuumnivå för att extrahera alla gaser ur brunnsvattnet i förångad form till avgasningstanken.

Rheinfelsquellen registrerade en genomsnittlig vakuumförbrukning på 3 000 kubikmeter per buteljerings-anläggning per år. Kostnaderna för detta uppgick till ett årligt genomsnitt på 10 000 euro per påfyllningsanläggning. För att helt komma undan denna vattenförbrukning valde man att undersöka möjligheterna med torrgående vakuumpumpar.

Busch Vacuum Solutions MINK klovakuumpump såg ut att bli den perfekta lösningen. Denna vakuumpump kräver ingen driftsvätska i kompressionskammaren och drivs helt utan vatten eller någon annan driftvätska. Inledningsvis installerades en MINK klovakuumpump i anläggningen på försök. En vätskeavskiljare installerades före denna, eftersom det alltid finns risk att mindre mängder brunnsvatten också sugs in. Denna vätskeavskiljare förhindrar att vatten kommer in i vakuumpumpen. Den arbetar helt självständigt. Om en viss mängd vatten samlas där så tömmer den sig helt automatiskt under pågående drift utan att det påverkar själva avskiljningen. Detta innebär att vattnet avgasas helt automatiskt under treskiftsdrift under fem eller sex arbetsdagar i veckan.

Efter den framgångsrika driften med den första MINK klovakuumpumpen har Rheinfelsquellen ställt om tre andra påfyllningsanläggningar till denna moderna vakuumteknologi och därmed drastiskt kunnat reducera vattenförbrukningen.

MINK klovakuumpumpar är näst intill underhållsfria tack vare att de arbetar utan vätska samt använder den kontaktfria driftsprincipen. Ett underhållsavtal gör att samtliga vakuumpumpar kontrolleras en gång varje år av en servicetekniker från Busch för att säkerställa att de fungerar som de ska. Utöver detta finns en 24-timmars service hotline tillgänglig för kunderna.

För mer information kontakta:

Busch Vakuumteknik AB

Epost: info@busch.se

Telefon: 031-338 00 80

www.busch.se