tatningar

Stödringar

Stödringar används för att förhindra utträngningsskador på O-ringen vid höga tryck.