ventiler

Split Range ventil

Split-Range ventilen är en typ av kägelventil. Split-Range innebär att ventilen har två olika utformade käglor på samma ventilspindel. Käglorna täcker olika flödesområden, en bra beskrivning är, två ventiler med olika reglerområden som triggar igång efter varandra i sekvens, monterade på samma ventilspindel. Den av käglorna som sitter monterad närmast ventilspindeln står ofta för ett litet flöde genom ventilen (typiskt 25-30% av ventilens max flöde), när den käglan är öppnad till max, innebär nästa varv som ventilspindeln vrids att den yttre käglan lyfter motsvarande gängstigningen för varje varv till fullt flöde erhållits