ventiler

Snedsätesventiler

Snedsätesventiler, kallas även pneumatiskt styrda snedsätesventiler eller externt manövrerade ventiler. Snedsätesventiler är det optimala ventilvalet när en vanlig magnetventil inte klarar av jobbet.
Snedsätesventiler klarar höga flöden, kan manövreras utan differenstryck, klarar höga medietemperaturer och är bra vid medier med hög viskositet och orenheter. Snedsätesventiler finns även i EEx-områden, eftersom pilotventilen placeras utanför EEx-området.
Snedsätesventil, applikationerSnedsätesventiler kan bl.a. användas i applikationer som:Förvärmning, Autoklaver och steriliseringsapparater, Högtryckssmörjning, Distribution av ånga, Buteljering, Utrustning för textiltillverkning, Utrustning för industriell ånga, Blandning av färger och bläck, Industriell tvätt- och rengöringsutrustning m.m.
Snedsätesventil, funktionSnedsätesventiler manövreras normalt via tryckluft men ibland även via vatten som styrtryck. Snedsätesventiler är utrustade med ett pneumatiskt uttag för pilotventilen som normalt är en 3/2-ventil.

Tryckluften från pilotventilen påverkar kolven i snedsätesventilen, och ventilen öppnar eller stänger mot huvudsätet. Sätespackningen återgår vanligtvis till sin viloposition med en returfjäder som sitter i den pneumatiska manövreringen.