ovrig-utrustning

Shuntgrupper

En shuntgrupp har en primärkrets och en sekundärkrets. Shuntgruppen avskiljer kretsarna och håller en annan temperatur eller flöde på sekundärkretsen gentemot primärkretsen. Shuntgruppen monteras mellan den primära och sekundära kretsen i värme- eller kylsystemet och en (2- eller 3-vägs) styrventil blandar vätskan från primärkretsen med vätskan i sekundärkretsen på ett kontrollerat sätt så att önskad temperatur uppnås på sekundärsidan. Sekundärsidans flöde sköts av en cirkulationspump.För dimensionering av en shuntgrupp behövs följande data:Primär- och sekundärflöde.
Tillängligt pumptryck (primärsida).
Önskat pumptryck (sekundärsida).
Fluid
Fluidtemperatur samt isolering.
Kopplingsprincip
H-, L- eller U-anslutning.
Höger- eller vänsterutförande.
Ev önskemål gällande pump-, styrvetnil- och ställdonsfabrikat.