ovrig-utrustning

Shims

Används vanligen för shimsning av lagerspel eller shimsning av lagerhus och maskiner (axeluppriktning)

Rekommenderade leverantörer