matinstrument

Sensorex

Sensorex är tillverkare och leverantör av elektroder och sensorer för mätning av pH, Redox, konduktivitet och löst syre. Bl.a. ingår ett unikt pH/Redox-elektrodsystem serie 8000 med självrengörande planglaselektroder för enkel uppbyggnad av kompletta elektrodarmaturer i olika utföranden.

Fabrikatets representant i Sverige