Nyhet2018-12-04

SEEPEX Högtryckspumpar – nu upp till 96 Bar

SEEPEX har utökat produktsortimentet och kan nu erbjuda pumpar upp till 96 Bar. Det har funnits ett sug på marknaden att få en robust pulsationsfri pump till en rimlig kostnad. Detta gap har nu fyllt tack vare SEEPEX excenterskruvpump typ NS.

Pumpen kan fås med ett flöde på upp till 70 m3/h:

  • Kan hantera fasta ämnen och viskösa produkter
  • Robust och enkel konstruktion
  • Mindre installations mått – ”equal wall” teknik
  • Mindre slitage och underhåll
  • Förbättring av NS-sortimentet
  • Bevisad teknik
  • Låg pulsering
  • Låg NPSH

SEEPEX Nordic A/S säljer och serverar självproducerade excenterpumpar i Norden och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Tyskland, där pumparna är utvecklade och tillverkade.

SEEPEX-pumpar används företrädesvis för transport och dosering av högviskösa medier, och företagets största marknad är transporten av slam och torr slam till avloppsreningsverk, förbränningsanläggningar och biogasanläggningar.

SEEPEX grundades 1972 och har för närvarande mer än 700 anställda i mer än 50 länder över hela världen.

Kontakt:
Tomas Bach-Danielsson
Mobil: +46 73 844 0047

SEEPEX Nordic A/S
Krakasvej 7C
DK – 3400 Hilleröd
Mail: info.nordic@seepex.com

Link til webbplats:
https://www.seepex.com/sv/pumpar-och-styrsystem/standard-pump/