Nyhet2018-12-18

SEEPEX får senaste EHEDG-certifikatet för high tech från Bottrop

Ännu en gång är pumpspecialisten Seepex teknologiledande inom utvecklingen av excenterskruvpumpar. Som första tillverkare kan Seepex erbjuda en nyutvecklad excenterskruvpump som är certifierad enligt den nya EHEDG-provningsprocessen och har tilldelats certifikattypen EL Class 1.

Den nya serien BCFH uppfyller i och med detta de högsta kraven gällande hygien, rengöring och sterilisering och säkrar en skonsam matning. Den nya, mycket mer transparanta certifieringsprocessen blir fram till 2020 obligatorisk för alla komponenter med EHEDG-certifieringar. Hit hör framför allt komponenter i produktionsanläggningar inom livsmedels- och dryckesindustrin, kosmetikabranschen och farmaceutisk produktion.

Seepex GmbH från Bottrop hör sedan många år till de globala leverantörerna av hygienpumpar som uppfyller de högsta hygien- och säkerhetsföreskrifterna. Den nya BCFH-serien från Seepex matar tunnflytande till högviskösa produkter som frukt och grönsaker, konfektyrvaror, mejeriprodukter eller kemiska ämnen.

Komplett rengöring och ännu enklare underhåll

Alla Seepex-hygienpumpar har en särskild ytegenskap och ett pumphus utan dödutrymme. Detta gör att inga produktbeståndsdelar kan fastna i huset. Den nya BCFH-pumpen kännetecknas av ett delat sughus, vilket kan rengöras mycket väl. Sugledningen behöver inte demonteras när man utför underhåll på den roterande enheten och glidringstätningen. Spolningsinloppet har placerats bredvid centrumlinjen  för att optimera rengöringsvätskans virvelprocess. Genom den nya formen på inloppet rinner spolvätskan ännu bättre genom pumpen. CIP anslutingen är direkt ansluten till huset, desinfektion och rengöring av produktionsanläggningarna görs programmerat och kontrollerat.

”Att riktat skapa en virvelströmning genom en asymmetrisk tvärsnittsreducering ökar väggskjuvspänningen tydligt och reducerar effektivt dödutrymmena”, förklarar Norman Dicks, ledare för teamet Product Range Development hos Seepex. Tack vare den förbättrade rengöringen genom den optimerade formen på inloppet har de totala rengöringsresultaten maximerats. Då ökas i sin tur även processens rengöringseffektivitet gällande CIP-tid, temperatur och koncentration för den använda rengöringsvätskan. ”Dessutom går det att använda rengöringsvätskor med lägre koncentration. Detta ökar pumpkomponenternas livslängd, är miljövänligare och ger bättre lämplighet för livsmedelsprodukter”, påpekar Norman Dicks om fördelarna. Genom maximering av rengöringsförmågan har som följd användningen av det nya pumputförandet för högsta hygienkrav blivit möjligt.

Certifierad rengörbarhet

Den fullständiga rengörbarheten i serien BCFH med en roterande enhet utan dödutrymme har nu intygats av ”EHEDG in-place cleanability”-testet från Hygienic Design Institut Weihenstephan . Det här testet för att kontrollera Cleaning in Place (CiP)-förmågan hos komponenter baseras på ett mikrobiologiskt intyg över bakteriesporer efter utförd standard-CIP-rengöring. Vid CiP-spolningen rengörs pumpen fullständigt, utan att komponenter behöver plockas isär eller att någon kompletterande manuell rengöring behövs. Företagets hygienpumpar tillåter även sterilisering med het ånga.

Teknisk topprestation – titanaxel tar upp rotation

Ett annat viktigt kännetecken för den nya BCFH-serien är en konstruerad roterande enhet av titan, s.k. Flexrod, vilken arbetar korrosionsbeständigt, kräver lite underhåll och är slitagefri. Dessutom tar den upp excenterrörelserna skonsamt. Denna mycket böjliga axel tar upp excenterrörelsen och för den vidare till rotorn. Därigenom behöver Flexrod inga länkar. Färre komponenter i en hygienpump betyder alltid också fördelar vid rengörbarheten. Flexrod kan lossas från rotorn och insticksaxeln. Detta underlättar underhållet enormt.

Lågpulserande, jämnt matningsflöde och låg skjuvverkan skapar de bästa förutsättningarna att mata känsliga medier. Det moderna pumpprogrammet från Seepex kompletteras av mångsidiga digitala system för övervakning av funktioner och underhållscykler samt andra appbaserade servicefunktioner.

Översikt med fördelarna med Seepex-hygienpumpen BCFH

  • certifierad enligt aktuella europeisk EHEDG- och amerikansk 3-A-hygienstandarder
  • enkelt, snabbt underhåll genom borttagbar rotoranslutning och ett delat sughus
  • komplett rengöring med CFD*-optimerad inloppsform
  • färre stopptider för produktionsanläggningen genom snabbt underhåll
  • Flexrod-utförande utan länkar
  • CIP/COP/SIP hygieniskt optimal rengöring och sterilisering
  • matningskapacitet upp till 60 m3/h, tryck upp till 24 bar

 Vad betyder EHEDG?

Den nederländska stiftelsen European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) baseras på en sammanslutning av utrustningstillverkare för livsmedelsindustrin, livsmedelshanterande företag, forskningsinstitut och inrättningar inom den allmänna hälso- och sjukvården. Målet är att understödja hygienåtgärder vid tillverkning och förpackning av livsmedel. EHEDG erbjuder maskinkonstruktörer och komponentleverantörer att låta värdera och certifiera sina produkter enligt Hygienic Design-kraven. Stiftelsen intygar då komponenters rengörbarhet. EHEDG utfärdar sju olika certifikat inom området för de olika rengöringsprocesserna. Hjälpen tas upp och publiceras i form av riktlinjer. För att även på internationell nivå ta fram och ömsesidigt anpassa handlingsstrukturer gemensamt har EHEDG ett globalt utbyte med exempelvis amerikanska organisationer som NSF och 3-A.

*  CFD: Computational Fluid Dynamics

Länk till website:

https://www.seepex.com/sv/pumpar-och-styrsystem/livsmedelspumpar/produkt-bcfh/

För mer information kontakta:

SEEPEX Nordic A/S
Krakasvej 7C
3400 Hillerød
Tel: +45 49 15 00 16
hjoergensen@seepex.com
www.seepex.com