ovrig-utrustning

Rörhållare

Rörupphängningar förekommer som skenor, klammer, konsoller mm.