Nyhet2019-09-17

Rheinhütte Pumpen uppköpta av ITT koncernen

Från och med 1 Maj 2019 övergick Rheinhütte Pumpen GMBH  till ITT. Rheinhütte Pumpen som tidigare ingått i Aliaxis Utilities & Industry kommer därför från övertaget att ingå i ITT Processes.

I samma grupp finns också sedan tidigare ITT Goulds Pumps, ITT Bornemann Pumpen och ITT Engineered Valves.

I norden är blir ITT Rheinhütte Pumps Nordic ansvarig för försäljning och eftermarknad. ITT Rheinhütte Pumpen GMBH tillverkar o säljer centrifugalpumpar för aggresiva o slitande medier, företaget tillverkar pumpar i metall-legeringar, plast o keramiska material med både axeltätningar eller alternativt tätningslösa pumpar.

För mer information kontakta

ITT Rheinhütte Pumps Nordic
Stombyvägen 6
16355 Spånga
Epost: Info@rheinhuette.se
Telefon: +46 70 6005949