Nyhet2018-02-20

Reflex och Armatec inleder samarbete

Armatec blir huvuddistributör för Reflex produkter inom tryckhållning, expansion, luft- och partikelavskiljning i Sverige med start den 1 april 2018. 

Samarbetet omfattar både nyförsäljning och teknisk support för Reflex produkter på den svenska marknaden. SGP Armatec AS representerar Reflex på den norska marknaden sedan mer än 30 år, och besitter djup kunskap och erfarenhet om sortimentet vilket kommer att införlivas i det nya utvidgade samarbetet. Samarbetet är ett led i Reflex globala strategi att nå marknaden tillsammans med marknadsledare, vilka är experter på de branscher och applikationer som förekommer på deras geografiska marknader.

Armatec kommer att erbjuda hela Reflex produktsortimentet som består av energieffektiva, lättanvända och innovativa produkter som är ekonomiskt hållbara ur ett livscykelperspektiv och ger låga underhållskostnader. Reflex är en ledande producent och leverantör av högkvalitativa system för smidig drift av vattenbärande system i modern HVAC. Reflex sortiment fokuserar på lösningar som betonar synergierna hos Reflex produktavdelningar, ”Thinking solutions” betonar hela tillvägagångssättet, som går utöver produkter och betonar deras kompetens inom systemdesign. Man erbjuder sammankopplade lösningar som kan kombineras till effektivitet genom kompletterande tjänster.

Armatec, en del av Ernströmgruppen, är ett ledande konskapsföretag inom flödesteknik som utvecklar och erbjuder skräddarsydda koncept som löser tekniska utmaningar inom vatten-, värme-, kyl- och processindustrin.

  • With this new sales partnership with Armatec, Reflex is looking forward to expand its footprint through all Swedish territory and take a significant step toward market share development in both construction and industrial project markets, says Frederic Passot, Regional Sales Director Western Europe Reflex.
  • Reflex är ett marknadsledande fabrikat inom tryckhållning, expansion, luft- och partikelavskiljning och har ett sätt att se på affären och en kultur som stämmer väl med Armateckoncernen. Reflex kompletta produktportfölj vidgar och utvecklar Armatecs erbjudande av hållbara, energieffektiva lösningar ingående i vårt Effergikoncept. Vårt samarbete säkerställer också en kontinuerlig produktutveckling i linje med framtida behov. Partnerskapet med Reflex ligger i linje med vår tillväxtstrategi och stärker Armatec på den Nordiska marknaden, säger Eva Karlsson, VD Armateckoncernen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Karlsson Frederic Passot
VD Armateckoncernen Regional Sales Director Western Europe Reflex Gmbh
Tel.: +46 31 890 190 Tel.: + 33 612 95 40 79
Email: eva.karlsson@armatec.se Email: frederic.passot@reflex.de