Nyhet2019-03-11

Qdos doseringspump för 12 – 24V spänning

Fältprov eller där tillgång till elnät saknas – ta del av Qdos-pumparnas alla fördelar:

 • Flöden 0,1 till 2.000 ml/min i upp till 7 bar
 • Doseringsnoggrannhet på ±1 %, repeterbarhet ±0,5 %
 • Enkel installation utan onödiga tillbehör
 • Hög lyfthöjd för viskösa vätskor, gaser och slurrys
 • Inga ventiler som kan fallera eller sättas igen
 • Nivåindikator för doseringsvätskan
 • Enkelt handhavande och underhåll utan verktyg
 • Manuell-, analog- eller ProfiBus-styrning

Driftskostnaden för qdos-pumparna är lägre än för membranpumpar – överdosering undviks och därmed minskar kemikalieförbrukningen. Underhållskostnaden är låg då det endast finns en förbrukningsartikel som är lätt för driftpersonal att byta ut på plats.

 • Minska kemikalieförbrukningen
 • Minska installationskostnader
 • Minska underhållskostnader
 • Öka processkvalitén
 • Öka utvinningsgraden

Ta kontakt med oss för att testa en qdos-pump:

Watson-Marlow Alitea

Hammarby Fabriksväg 29-31

120 30 Stockholm

Tel: 08 556 556 00

info@wmftg.se

www.wmftg.com/se-sv/range/watson-marlow/chemical-metering