Nyhet2019-05-08

Pumpar för avgasreningssystem på fartyg

För att begränsa den globala nedsmutsningen av hav och luft inför EU och IMO (FN:s sjöfartsorganisation) strängare gränsvärden för svaveldioxidhalten i fartygens avgaser som börjar gälla år 2020. Utöver att använda naturgas eller lågsvavliga bränslen kan detta tekniskt uppnås genom att avgaserna renas i en skrubber.

För avgasreningssystem på fartyg har KSB ITUR Spain S.A., ett företag i KSB-gruppen med säte i spanska Zarautz, vidareutvecklat sin pumpserie ILN. Detta är en vertikal inline-centrifugalpump med slutet pumphjul och mekanisk tätning. Med sitt nya hydraulsystem uppfyller pumparna de extremt stränga krav som myndigheterna ställer på driftegenskaper och verkningsgrad.

I processutförandet (upp till storlek 250) kan pumphjulet tas ut utan att rörledningarna eller motorn behöver demonteras. Detta är en stor fördel med tanke på de trånga utrymmena ombord på fartyg. Den mekaniska tätningens självluftande, breda kammare säkerställer en mycket hållbar tätning för axelgenomföringen. Utbytbara spaltringar i pumphuset och i pumphuslocket underlättar eventuella nödvändiga underhållsarbeten.

De vattentäta rullagren behöver varken eftersmörjas eller underhållas. Materialen i huset är aluminiumbrons och superduplexstål. Maximal pumpkapacitet (60 Hz) är 3 700 m³/h och största uppfordringshöjd 160  meter.

EGCSA (Exhaust Gas Cleaning Systems Association) uppskattar att endast 1 000 fartyg hittills har utrustats med en skrubber eller förberetts för installation av en sådan. Det finns fortfarande runt 70 000 fartyg världen över som måste vidta åtgärder för att uppfylla de nya avgasnormerna fram till början av år 2020.

 

För mer information:KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se