Nyhet2016-04-07

Processpumpar AB certifierade enligt ISO

Från och med februari 2016 är Processpumpar certifierade enligt miljö ISO 14001:2015 och kvalitet ISO 9001:2015.

Vi har under två års tid arbetat målmedvetet att bli en ännu bättre pumppartner för våra kunder. Med stolthet kan vi konstatera att detta gett resultat. Vårt förbättrade arbetssätt och processer har lett till ökad leveranssäkerhet, förbättrad kommunikation med våra kunder och ökad kundnöjdhet.

Som ett led i vårt förbättringsarbete blev det naturligt att miljö- och kvalitetscertifiera oss. Certways konsult Sofia Rosenkvist Wittsell har hjälpt oss att skapa tydliga miljö- och kvalitetsmål och VÅRT arbetssätt är nu väl dokumenterat.

Vi ska uppfylla eller överträffa våra kunders krav med hög kompetens, snabb support och service, god leveransförmåga och rätt dokumentation.

Det känns mycket bra att vi med detta blir en ännu bättre partner och leverantör till våra kunder.

Processpumpar AB tillhandahåller pumpar och omrörare för energi, gruv- och mineralindustrin, kemi & stål, papper & massa, läkemedel samt vatten & avlopp.

Genom engagemang, personliga kundrelationer och hög kunskap om applikationer och system erbjuder Processpumpar optimerade lösningar som ger bevisad effekt för kunder i Sverige.

Processpumpar har agenturer från världsledande tillverkare av centrifugalpumpar, skruvpumpar, vakuum pumpar och omrörare.

Vi är även en professionell serviceorganisation som skapar värde med våra tjänster:

  • Förebyggande och avhjälpande underhåll
  • Installation
  • Laseruppriktning av pumpaggregat
  • Vibrationsmätning
  • Medverkan vid uppstart

Uppgraderingar och reparationer av de flesta pumpfabrikat utför vi i vår moderna verkstad i Motala eller på plats hos våra kunder

Värdeskapande lösningar genom engagemang, närhet och kompetens.

Processpumpar ingår i den svenska industrikoncernen Indutrade.

Kontaktperson Processpumpar AB:

Mats Aronsson, VD, tel 0141 – 50 008

mejl: mats.aronsson@ppab.se

www.processpumparab.se