ventiler

Planslidsventil

Planslidsventiler består av en vridbar skiva som ligger an mot ett plant säte, flödet regleras genom att skivan öppnar respektive stänger genom att vrida ventilspindeln. Normalt är vridningsvinkeln mellan fullt öppet respektive stängt läge 90° eller 180°.
LäckageVridslid- och planslidsventilema är relativt billiga men har en svaghet eftersom de har större läckage i stängt läge än sätesventiler. Läckaget uppkommer vid skadade eller förorenade tätningsytor eller om fjädern, som sitter monterad på ventilspindeln, inte ansätter skivan tillräckligt för att hålla tillbaka trycket.
AnvändningsområdePlanslidsventilen som 2-vägsventil, har i stor utsträckning ersatts av kägelventiler, som ger en bättre avstängningsfunktion och som klarar större differenstryck.