Flow of Fluids

Flow of Fluids simulerar drift av små rörsystem för transport eller cirkulation av vätskor och industriella gaser under en mängd förväntade driftsförhållanden. Flow-of-Fluids beräknar noggrant serie- eller parallellkopplade system, rörsystem med förgreningar, by-pass eller andra varianter (både öppna och stängda) med upp till 25 röranslutningar. Flow-of-Fluids hjälper dig att konstruera och bygga ett komplett system och visar dig sedan hur det fungerar.

Flow-of-Fluids hanterar både gaser och vätskor. För mer detaljerad information om hur man använder Flow-of-Fluids i gassystem klicka här. Programmet gör det också möjligt för användare att välja pumpar direkt från mer än 100 pumptillverkare, de elektroniska pumpkataloger ingår i mjukvaran för att säkerställa att du väljer rätt pump för ditt system.

Programmet har en avancerad modul som simulerar driften av det totala rörsystemet, det visar driften av pumpar, kompressorer, ventiler mm och hur dessa interagerar med andra komponenter och rörsystemets egenskaper genom att följande funktionalitet finns inkluderat som standard:

  • En enkel överskådlig schematisk ritning för rörsystemet och alla ingående komponenter.
  • En omfattande, snabb och tillförlitlig beräkningsmotor.
  • Tillgång till elektroniska dokument och kataloger som används för att konstruera, bygga, driva och underhålla rörsystem.
  • Verktyg som underlättar kommunikation av driftsdata eller funktion i en projektgrupp, mellan medarbetare eller i relation leverantör/kund eller vise versa.

För alla kunder som köper Flow-of-Fluids ingår ett års fri TechNet Orange. TechNet Orange ger användarna av mjukvaran ett års fri teknisk support och uppgraderingar.

Välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer!