ovrig-utrustning

Patronfiltervattenrening

Finns ofta med olika reningsalternativ t.ex:  

Finfilter, partikelfilter (engångstyp)
Grovfilter, partikelfilter (tvättbart plastnät)
Kolfilter, tar bort smak och lukt
Avhärdande (mjukgörande) filter för hårt vatten
Kombifilter för partiklar, smak och lukt (engångstyp)
Användningsområden: Permanentboende, fritidshus, båt och husvagn.

Rekommenderade leverantörer