tatningar

Packningar

Packningar i pumpar och ventiler förekommer i många olika varianter, nedan några av de vanligaste. Axeltätningen är det mest utsatta elementet i en pump och det lönar sig att ägna stor uppmärksamhet åt val, installation och underhåll av tätningen.Kostnaderna för reservdelar-och reparationsarbete samt läckage- och stilleståndskostnader kan därigenom minimeras.
De normalt använda metoderna för avtätning är:

Packbox för allmänna fall, där förhållandevis stort läckage kan tillåtas och kontinuerlig tillsyn förekommer.

Enkel plantätning för allmänna fall, där förhållandevis litet läckage och långt serviceintervall krävs.

Dubbel plantätning vid förorenade, starkt gashaltiga, giftiga eller vissa varma, kalla vätskor, där mycket litet läckage kan tillåtas.

Rekommenderade leverantörer