ovrig-utrustning

Omrörare

Omröraren används för att förhindra sedimentering, omröra eller blanda olika komponenter och sätta vatten i rörelse samt att homogenisera olika fraktioner för att sedan kunna pumpa iväg dem.Omrörare monteras i cisterner, kar, fat eller andra behållare och drivs vanligtvis av en elmotor. Själva omrörarens konstruktion och utseende beror på syftet med omrörningen, hastigheten och vätskans egenskaper. Det finns omrörare där driften (elmotorn) är nedsänkt i den vätska som ska röras om, toppmonterade omrörare där motor (och eventuellt kuggväxel) sitter ovanför den vätska som skall röras om eller att motor (och eventuellt kuggväxel) monteras i botten eller sidan och propelleraxeln har en genomföring i tankens hölje.

Rekommenderade leverantörer