ventiler

Omni Valve

Omni Valve, Omniseal (f.d. Accuseal) som tillverkas av Array/Patil är en kikventil med en så kallad expanderande plugg. Tack vare sin konstruktion tätar ventilen samtidigt både nedströms och uppströms. Detta gör det då möjligt att via ett dräneringssystem ständigt kontrollera att media inte läcker igenom ventilen eller att olika medier blandas. Denna ventiltyp passar för en rad olika applikationer men är vanligast förekommande i depåhantering.

Block and Bleed ventiler Omni Valve OmniSeal DBnB från Fagerberg

Fabrikatets representant i Sverige