Nyhet2014-11-19

Nytt produktsortiment från Zander&Ingeström

Zander & Ingeström AB har under många år levererat högkvalitativa pumpar för vatten- och avloppsdistribution. Dock har bolaget saknat vissa pusselbitar för att bli kompletta på denna marknad. Tack vare ett nytt samarbete med Hydro-Vacuum S.A. erbjuder de nu ett helt nytt sortiment på den svenska marknaden. 

Hydro-Vacuum S.A. är en av Polens största pumptillverkare med drygt 150-årig historia och en komplett produktionsanläggning av pumpar, dvs gjutning, bearbetning, montage, test och målning från samma fabrik med ca 550 anställda. Idag tillverkar företaget 70 000 pumpar per år.

Nya produkter

För Zander & Ingeström innebär samarbetet ett nytillskott av produkter bl.a.

  • Borrhålspumpar 4-14” med Franklinmotorer lämpade för varvtalsreglering
  • Självsugande ringpumpar upp till 37 m3/h och 320 meter
  • Vertikala flerstegspumpar upp till 72 m3/h och 200 meter
  • Invallningspumpar med fläktkyld IEC –normerad motor upp till 400 m3/h och 2,7 meter
  • Torruppställda och dränkta avloppspumpar upp till 2000 m3/h och 95 meter
  • Pumpstationer i syrafast stål för avlopp med konventionella centrifugalpumpar utan risk för igensättning

Borrhålspumpar

Dränkbara flerstegspumpar med högkvalitativa motorer fabrikat Franklin, vilka kyls av den pumpade vätskan. Användningsområden: Vattenförsörjning, sprinklersystem för bevattning, fontäner. Installerad effekt upp till 300 kW. Läs mer >>> 

Självsugande ringpumpar

Torruppställda, självsugande ringpumpar i horisontellt utförande. Användningsområde: Vattenverk, jordbruksbevattning och allmän industri. Effekter upp till 30 kW.  Läs mer >>>

Vertikala flerstegspumpar

Torruppställda flerstegspumpar med fläktkyld IEC-normerad elmotor i IE2 och IE3 utförande. Användningsområden: Vattenförsörjning, tryckstegring och bevattning inom allmän industri samt kommunala installationer. Installerad effekt upp till 22 kW. Läs mer >>>

Invallningspumpar

Torruppställda propellerpumpar med fläktkyld IEC-normerad elmotor. Användningsområden: Invallning vid grundvattensänkning, pumpning av vätska mellan bassänger där låg uppfodringshöjd krävs. Installerad effekt upp till 3 kW. Läs mer >>>

Torruppställda och dränkta avloppspumpar

Från anslutning 50 mm tom 300 mm. Pumparna kan förses med ett flertal olika pumphjul för alla tänkbara applikationer. Tex enkanal-, tvåkanal- samt tre kanalshjul, skärande pumphjul, halvöppna pumphjul och virvelhjul. Användningsområden: Avloppspumpstationer, avloppsreningsverk. Läs mer >>>

Avloppspumpstation utan problem med svavelväte

Med Hydro-Vacuums unika lösning kan man helt undvika att utsätta sin personal för bristfällig arbetsmiljö som kan vara fallet med en konventionell pumpstation.

Principen är enkel: Pumpstationen är tät mot yttre miljö. När sumpen är fylld startar pumpen. Speciella filter i kombination med kulventiler gör det möjligt att använda vanliga, torruppställda centrifugalpumpar utan risk för igensättningar. Detta gör att systemet får en mycket högre verkningsgrad än för andra stationer. Läs mer >>>

För mer information kontakta 

Zander & Ingeström
Tel 08 – 80 90 00
Fax 08 – 80 90 73
e-post: zander.ingestrom@zeta.se

www.zeta.se