Nyhet2015-12-16

Nya pumpar till Lackarebäcks vattenverk

Zander & Ingeström har fått i uppdrag att installera fyra centrifugalpumpar i Lackarebäcks vattenverk vid Göta Älv. De nya pumparna är av modell KPS 20-700 med 200 kW elmotorer och ersätter de gamla JMW-pumparna från 70-talet som som, lustigt nog  Z&I också installerade.

Pumparna, som levereras med pumphjul och slitringar i brons, har till uppgift att lyfta upp vatten till en högreservoar för senare distribution. Kapaciteten är imponerande och det var just den överlägsna verkningsgraden (maximalt 91,8 procent) som vann uppdraget åt Z&I.

Z&I största centrifugalpump heter KPS och klarar 25 miljoner liter vatten per timme. Åttio stycken av dessa monsterpumpar motsvarar Göta älvs vattenflöde vid utloppet, dvs 565 000 liter vatten per sekund.

KPS har axialt dubbelsugande radialhjul och lämpar sig utmärkt för uppgifter som: bevattning, vattenproduktion, vattendistribution, fjärrkyla, fjärrvärme, brandsläckningssystem, skeppsbyggnad och petrokemi.

Vid stora flöden når KPS en hydraulisk verkningsgrad på upp till 93 procent. Det är bäst på marknaden. Förklaringen är pumpens optimalt utformade hydrauliska design. Med låga inhoppsförluster uppnås även låga NPSHr-värden och risken för kavitation minskar.

Pumpen monteras med anslutningarna horisontellt placerade. Vätskan passerar pumphuset ett varv innan den når trycksidan. Högst upp på pumpen sitter en ventil för avluftning (eftersom luften alltid söker sig dit). Axeltätningarna är placerade i centrumlinjen, vilket minskar risken för att torrköra tätningarna. Pumphjulet, som är delat i två hjul, ger minimala pulsationer och därigenom mycket låga vibrationer.

Tekniska data

  • Serie KPS finns i 52 olika storlekar med suganslutningar mellan 150 mm till 1400 mm och tryckanslutningar mellan 100 mm till 1200 mm.
  • Max flöde 25 000 m3/h.
  • Max tryckhöjd 170 meter.
  • Materialval: Från gjutjärn till duplex. För extremt korrosiv vätska linas pumparna med SEB (Super Epoxy Bond Fusion).

För mer information:

Zander & Ingeström AB

Tel.: 08-809000

www.zeta.se