Nyhet2019-06-19

Nya fältbusskompatibla tryckstegringsanläggningar

KSB-koncernen lanserar tryckstegringsanläggningarna i produktserien KSB Delta Primo i utrustningsvarianterna K, VP och SVP. Dessa anslutningsklara enheter arbetar helt automatiskt. De är utrustade med två eller tre högeffektiva tryckstegringspumpar från vår produktfamilj Movitec. Maximal pumpkapacitet per anläggning är 67,5 m3/h och maximal uppfordringshöjd är 134 meter.

Mikroprocessorstyrningen (Booster Control Advanced) styr pumparna i en kaskadkoppling (K-utförande) eller reglerar trycket via en frekvensomformare (VP och SVP). Tack vare ett fältbussgränssnitt kan de även styras via en extern dator. Anläggningens drifttillstånd indikeras med lysdioder på kopplingsskåpets skärm i lättbegripliga trafiksignalfärger. Om en pump skulle sluta fungera, kopplar styrningen omedelbart om till nästa pump. För överföring av varningar och larm till ett överordnat övervakningssystem finns två potentialfria kontakter i form av klämmor.

SVP-versionen är utrustad med en högeffektiv, IE5-klassad synkron reluktansmotor från pumpserien SuPremE® och frekvensomformaren PumpDrive Eco. De prisvärda K- och VP-varianterna är utrustade med IE3-klassade motorer. Samtliga pumpserier kräver en frekvens på 50 Hz. Pumpen startar när ett tryckfall i ledningsnätet uppstår genom att en förbrukare öppnar flödesuttag. När trycket i membranbehållaren stiger stannar KSB Delta Primo. Vid vattenbrist i inloppet stoppar mikroprocessorstyrningen automatiskt anläggningen för att förhindra skadlig torrkörning.

KSB monterar och testar alla anläggningar innan de lämnar fabriken. Det betyder att en anslutningsklar enhet levereras till användaren, vilket innebär enkel och snabb idrifttagning. Ventiler före och efter alla pumpar gör det möjligt att byta pump utan att först tömma rörledningen.

För att förhindra kontaminering av komponenterna sker produktion och montering av KSB Delta Primo under strikt hygieniska förhållanden. Alla delar som kommer i kontakt med mediet består antingen av rostfritt stål eller mässing. Tätningarna är tillverkade av dricksvattengodkänt EPDM-gummi. Det innebär korrosionsbeständighet och lång livstid. Membrantryckbehållaren som genomströmmas kontinuerligt av det pumpade mediet, vilket förebygger mikrobiologisk kontaminering inne i behållaren.

Systemen är godkända för dricksvatten i enlighet med fransk ACS- och brittisk WRAS-lagstiftning, som är bland de striktaste förordningarna i Europa. Alla monterade ventiler och backventiler är godkända för dricksvatten enligt tysk DVGW-lagstiftning. En unik funktion är den nya konstruktionen av backventilen, vars längd går att justera, vilket gör pumpen enkel att demontera vid underhåll.

För mer information:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se