Nyhet2019-10-23

Ny skyddsmodul för vatten- och avloppsapplikationer

Med en ny modul kan KSB-koncernen erbjuda nya skydds- och övervakningsfunktioner för sina pumpar samt dränkbara omrörare.

Den nya produkten, ”Amacontrol III”, övervakar fasföljden samt upptäcker eventuella fasbortfall, över- och underspänningar liksom eventuella spänningsasymmetrier. Enheten kan dessutom kontrollera temperatursensorer, två mastersensorer för läckagekontroll samt en 4-20 mA vibrationssignal. Den registrerar även kopplingsfrekvens, drifttimmar och bortfall av anslutna sensorer.

Ett fel- och ett varningsrelä garanterar säker avstängning av aggregaten och utlösning av ett förvarningsmeddelande. Den integrerade diagnosfunktionen visar driftdata, fellistor, felräkneverk, drifttider, kopplingscykler, aktuella mätvärden och även en detaljerad felanalys av det senaste felet med förinställda tidsfönster. Detta gör det möjligt att styra de övervakade aggregaten via en app på en smartphone eller surfplatta och utvärdera data som levereras av skyddsmodulen.

Med tillbehören som erbjuds är det även möjligt att skicka data till ett befintligt dataregistreringssystem, eller till molnet för utvärdering av informationen.

Montering i kopplingsskåp sker med en 35 mm normskena och kabelanslutningarna utförs med avtagbara push in-klämmor. Modulen behöver antingen en försörjningsspänning på 24 V likström eller enfas växelström på 115 V till 230 V och en frekvens på 50 Hz till 60 Hz.

Alla värden som är nödvändiga för drift är förinställda på modulerna som levereras av KSB.

För mer information:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se