Nyhet2016-04-07

Nyutvecklad excenterskruvpump från Netzsch

Netzsch lanserar en nyutvecklad produkt under konceptet FSIP som betyder ”Full Service In Place”. Den nya pumpen Nemo FSIP erbjuder nämligen, tack vare den nya designen på pumphuset att man kan genomföra service via den geniala inspektionsluckan utan att pumpen behöver demonteras från rörsystemet.

Själva produkttypen, excenterskruvpumpen är idealisk för att transportera trögflytande och skjuvkänsliga vätskor, är etablerad sedan många år och har egentligen bara haft en nackdel – den komplicerade servicen.

-Det problemet är nu borta, säger Anders Englund på Zander & Ingeström. Man kan alltså genomföra service på plats utan att pumpen behöver demonteras från rörsystemet och behöver inte göra några efterjusteringar när komponenterna väl har bytts ut. Korrekt positionering sker med automatik, ett arbete som tar halva tiden jämfört med att serva konventionella pumpar.

-För att uttrycka det populärt, fortsätter Englund.

– Nemo FSIP är just den excenterskruvpump som har stått överst på önskelistan i flera industribranscher, framför allt vatten och avlopp. Nu finns den alltså att beställa från oss. Och befintliga pumpar kan enkelt uppgraderas till den nya versionen.

Se instruktionsfilm om den nya tekniken här>>>

Teknisk information

  • Samtliga slitdetaljer, inkl mekanisk axeltätning, kan bytas med pumpen kvar i systemet.
  • Efter byte av rotor och stator har pumpen samma kapacitet och tryck som när den var ny.
  • FSIP erbjuds för kortkopplade pumpar (modellbeteckning BY) och för pumpar med separat lagerbock (modell SY).
  • Finns för pumpar från och med anslutning DN 80 till och med anslutning DN 150.
  • Finns för samtliga fyra stator/rotor-geometrier (L, S, P, D).

FSIP-pumparna har samma inbyggnadsmått som konventionella BY- och SY-pumpar. Det betyder att man enkelt kan uppgradera från befintlig pump till en FSIP-pump med bibehållen kapacitet och utan förändringar av rördragningar eller fundament.

För mer information kontakta:

Zander & Ingeström AB

Tel.: 08-809000

www.zeta.se