Nyhet2020-06-08

Ny avloppspump med energieffektiv hydraulik

KSB introducerar sin nya dränkbara pump i Amarex-serien. Pumparna används i applikationer såsom avloppsstationer och installationer för översvämnings- och regnvattenskydd. Amarex-pumparna kan hantera avloppsvatten med långa fibrer och fasta partiklar, vätskor som innehåller gas och slam, lätt förorenat vatten och spillvatten och är utrustade med antingen friströmshjul (F-max) eller öppna tvåkanalhjul (D-max).

Kunderna kan välja optimerat pumphjul beroende på hanterat media deras media: låga flödeshastigheter vid höga uppfordringshöjder eller höga flödeshastigheter vid lägre uppfordringshöjd. Pumptyper med D-max-pumphjul finns tillgängliga med D-flector, vilket avsevärt minskar risken för igensättning. En mängd material och mekaniska tätningsvarianter säkerställer att användaren kan transportera ett stort urval av frätande och slitande vätskor.

Pumphjulens igensättningsfria funktion minskar markant underhållet jämfört med konventionella konstruktioner och pumparnas höga nivåer av hydraulisk effektivitet i kombination med högeffektiva IE3-motorer ger låg energiförbrukning under drift. Pumpserien har en maximal uppfordringshöjd på 42 meter och ett maximalt flöde på 320 m3/h. Vid designen av Amarex lades stor vikt vid att maximera pumparnas livslängd. Detta säkerställs av en generöst dimensionerad motor, robusta rullager och en pumpaxel korrosionsbeständig rostfritt stål.

En miljövänlig, giftfri olja som kontinuerlig smörjer den mekaniska tätningen. Som är vanligt med denna typ av pump utförs installationen i pumpgropen via en kopplingsfot.

Ett stort utbud av adapterklor tillåter också användning av kopplingsfot från andra fabrikat så att utbyte är möjligt utan att kräva något större merarbete vid installation. Tätning mellan kopplingsfot och pumpfläns sker med hjälp av en nyutvecklad, absolut vattentät och hållbar U-profilring. Kopplingsfoten möjliggör stort antal installationsvarianter: styrögla, vajerstyrning, enkel styrskena eller dubbla styrskenor.

Pumparna är servicevänliga. I slutet av pumplivscykeln kan de flesta komponenter demonteras och återvinnas.

För mer information kontakta:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se