drivutrustningar

NFO Sinus

Frekvensomriktaren NFO Sinus® bygger på patenterad teknik som ger en ren sinuspänning, vilket ger många  fördelar jämfört med konventionell teknik för omriktare (pwm):• Helt störningsfri – uppfyller det nya EMC-direktivet utan EMC-filter och dyra skärmade kablar• Enkel och billig installation – befintligt oskärmat kablage kan användas  • Hög elsäkerhet – inga jordströmmar alstras varför jordfelsbrytare kan användas(30mA för personskydd) • Energieffektiv – hög totalverkningsgrad. • Sparar mellan 25-50 % energi – ibland mer. • Inga lagerströmmar – dyra lagerproblem i motorn undviks. 5 års lagergaranti • Långt kabelavstånd möjligt mellan motor och omriktare – flera hundra meter • Fullt vridmoment från stillastående • Tyst anläggning – utan störande switchljud NFO Sinus® har många unika fördelar vid energieffektivisering och används t ex vid energi­effektivisering av råvattenpumpar i kommunala vattenverk.

Fabrikatets representant i Sverige