Nyhet2016-06-30

NEWS utser ny VD

Karl Sohlberg tar nu över VD-posten för miljöteknikföretaget Northern Environmental and Water Solutions AB. Bolaget, med dotterföretagen Skandinavisk Kommunalteknik AB och FANN VA–teknik AB, är Sveriges största leverantör av avloppslösningar utanför det kommunala VA–näten och har även verksamhet i övriga Norden samt i centrala Europa. Johan Hedin som varit VD under de två år som gått sedan NEWS bildades väljer att sluta av hälsoskäl.

Karl Sohlberg kommer närmast från en befattning som VD för Nordic Water Products AB. För många i branschen är Karl bekant från sin tid på Xylem Water Solutions, där han var i närmare 20 år i olika chefsbefattningar. På Xylem var Karl bl a ansvarig för den svenska verksamheten i många år. Karl, är civilingenjör Maskinteknik från Tekniska Högskolan i Linköping och tillträder som vd för NEWS den 8 augusti i år.

– Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera en person med den kund- och branscherfarenhet som Karl Sohlberg besitter. Under de senaste tio åren har de bägge affärsdrivande bolagen i NEWS i snitt vuxit med dryga 10 % per år och detta med god lönsamhet. Vi ser att Karl har den erfarenhet som krävs för att ta detta vidare”, säger Per-Ingemar Persson, styrelsens ordförande i NEWS.

– Den internationella erfarenhet som Karl har kommer också att komma till god användning då mycket av utmaningen kommande år är att ta expansionen i Europa vidare”, fortsätter Per-Ingemar Persson.

För frågor, vänligen kontakta:
Per-Ingemar Persson
Mobil: +46-70-514 4240

E-post: per-ingemar.persson@peke-konsult.se

Northern Environmental and Water Solutions AB (NEWS) är den marknadsledande miljöteknikaktören i norra Europa inom skräddarsydda och miljöriktiga avloppslösningar. NEWS bildades 2014 genom samgåendet mellan Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) och FANN VA-teknik (FANN). SKT, grundat under slutet av 1970-talet, är idag ledande inom marknaden för trycksatta avloppssystem och FANN, grundat i början av 1990-talet, är ledande inom marknaden för individuella avloppslösningar baserade på i huvudsak passiv reningsteknik. Tillsammans erbjuder SKT och FANN stora avloppssystem. Koncernen har egen tillverkning i affärsområdet Alunda Polyeten med två produktionsanläggningar. Verksamheten bedrivs genom dotterbolag i Sverige, Norge, Finland samt Polen/centrala Europa, samt genom partner i Danmark. Tillsammans har koncernen ca 120 anställda och omsatte 283 miljoner kronor under 2015 med god lönsamhet. NEWS ägs av investeringsfonden Litorina tillsammans med bolagets styrelse och anställda