tatningar

Metallpackningar

Metallpackningar används inom industrin för tätning av flänsförband i applikationer med höga temperaturer och/eller höga tryck. En planpackning av metall definieras på samma sätt som en konventionell planpackning, dvs en anordning som kläms mellan två flänsytor (vanligast med hjälp av ett skruvförband) för att på så sätt fylla ut ojämnheter och kompensera för skevheter i ytorna. Samtidigt ska packningen förhindra att läckage av media sker utefter flänsytorna.