ventiler

Membranventilaseptiska

Aseptiska membranventiler används för media i miljöer som skall hållas fria från bakterier och andra mikroorganismer, membranventiler för dessa miljöer måste kunna rengöras genom sterilisering (SIP).Funktionen i övrigt är som för andra membranventiler med ett flexibelt membran som rör sig mot en spärrande kant i ventilhuset. Membranet påverkas av ventilspindeln eller genom att luft eller vätska pressar membranet mot den spärrande kanten. Membranventilen kan förses med olika typer av manuella överdelar, exempelvis låsbar, eller med manöverdon (pneumatiskt eller elektriskt).