tatningar

Mekanisk tätning

En mekanisk tätning består vanligtvis av en statisk och en dynamisk halva. I exempelvis en pump, sitter den statiska halvan fast monterad i pumphuset, den dynamiska sitter fast monterad på pumpaxeln och roterar med denna axel.

Tätningsytan i en mekanisk tätning består av två fina ytor i exempelvis kol och kiselkarbid, som monterats fast på de båda tätningshalvorna och som glider mot varandra när axeln börjar rotera.

Tätningsytorna är ofta flexibla axiellt och anläggningskraften bestäms av en eller flera fjädrar som monterats in mellan respektive kopplingshalva och kol/kiselkarbid.

Tätningstypen körs med ett minimalt och kontrollerat läckage som samtidigt är smörjmedlet mellan tätningsytorna samt utan slitage på foder eller axlar.

Detta finns beskrivet i Pumphandboken >>>

Rekommenderade leverantörer