Nyhet2015-03-27

Mäter ultraljudsgivaren fel

Sick Ultraljudsgivare

Har du problem med mätfel hos dina ultraljudsgivare? Det kan bero på att ljudet studsar från andra ytor än den du vill mäta mot, eftersom ljudvågorna sprids relativt brett jämfört med till exempel laserstrålen från en fotocell. Sensortillverkaren SICK har tagit fram en ”kon” som samlar ihop ljudet från ultraljudsgivaren och riktar det rakt fram.

Det är kanske lösningen på dina problem. Konen kallas ”sonic tube” och finns som tillbehör till den nya givaren UC4.

Andra nyheter i SICKs sortiment av ultraljudsgivare är UM12, en cylinderformad givare i M12-format för korta mätavstånd, och UC30, en kompakt rektangulär ultraljudsgivare för avstånd upp till 8 meter.

Ultraljudsgivare kan användas när kontrastförhållandena är dåliga på det man tittar på, som till exempel när föremålen är mörka. Den fungerar också bra när miljön är dammig eller dimmig, eller när ytor är glansiga, reflekterande eller transparenta. Att mäta nivåer på vätskor eller känna av föremål av metall och plastfolie är klassiska användningsområden. Att ljudvågorna är breda kan du ibland ha nytta av, som när du vill känna av ytor som är ojämna och som kanske till och med har håligheter.

För mer information kontakta:

Jan Engqvist, Produktchef Automatisk Identifiering

E-post: j.engqvist@sick.se

Tel. 010-110 10 70

Kort om SICK:
SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. För industriautomation och logistik har företaget marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta helhetslösningar för en säker industrimiljö och system för automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder företaget lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer.

Koncernen SICK, med huvudkontor i Tyskland, har en global närvaro med nästan 50 dotterbolag samt ett stort antal generalagenter. Det svenska dotterbolaget, SICK AB, har huvudkontor i Vårby, Stockholm.