matinstrument

Massflödesmätare

Massflödesmätare mäter massan (kg/s) som passerar genom ett tvärsnitt i en rörledning och inte volymen (l/s) som vanligen förekommer för vätskeflöde.

Det volymetriska flödet är massflödet genom densiteten (qv = qm/ρ ) där qv är volymflöde, qm är massflöde och ρ(rå) är densiteten på vätskan eller gasen.

Densiteten på ett media varierar med mediats temperatur, tryck och sammansättning. Densiteten i mediat varierar också beroende på dess fas, dvs flytande eller gasform. Vatten med inblandning av luftbubblor väger inte lika mycket som homogent vatten i vätskefas.

Gaser är kompressibla d.v.s. när de utsätts för tryck eller temperaturförändring kommer mer eller mindre gas att rymmas i samma volym. Ett (1)kg av en gas är en fast mängd men beroende på gasens temperatur och tryck kommer den ta olika stor volym.

Coriolis_meter_vibrating_flow_256x256

Coriolis massflödesmätare

För vätskor gäller att de inte är kompressibla. En viss volym, t.ex. en (1) dm³ är alltid samma mängd vätska, däremot kan vikten av en (1) dm³ vätska skilja från samma vätska vid olika temperaturer.

Därför behöver man ibland använda olika tekniker när man mäter vätskor och gaser. För gaser är det vanligt att använda termiska massflödesmätare eller Coriolis massflödesmätare för vätskor använder man volymetriska flödesmätare >>>