ventiler

Lunkenheimer

Lunkenheimer slurry och tankbottenventiler är högsta kvalitet och en av de mest tekniskt avancerade slamventilerna på marknaden. Dessa produkter används för svåra användningsområden som isoleringsventiler, för viskösa medier och på/avstängning i botten av tankar eller rör med avlagringar eller angrepp i rörledningen.

Fabrikatets representant i Sverige