tatningar

Lucktätningar

Lucktätningar eller luckpackningar, används för att täta man- och handhålsluckor i pannor, tankar och tryckkärl. En konventionell lucka består av två delar, en karm och ett kupat pressat lock för montering från trycksidan. Det kupade locket har en utvändig tätningsfläns på vilken packningen appliceras. När det invändiga trycket stiger, ökar yttrycket på packningen och maximalt tätande funktion erhålls.För mer information avseende montering och dimensionering rekommenderas avsnittet Applikationer, under Tätningar & Packningar i Branschnavigatorn.