ovrig-utrustning

Ljuddämpare

För att reducera ljudet vid blåsning av ånga och gaser från säkerhets-, regler- eller friblåsningsventiler. Ljuddämparen anpassas konstruktionsmässigt efter de temperaturer, tryck och kapaciteter som den kommer att utsättas för, från t.ex en säkerhetsventils utloppsledning.Ljuddämparen är anpassad till att med tillgängligt tryck, temperatur och given kapacitet reducera ljudet till en specificerad maximal nivå, på ett visst angivet avstånd från ljuddämparen. Detta åstadkommes med hjälp av specialtillverkade och dimensionerade hålplåtar och isolering etc. i en optimerad tank. För dimensionering erfodras följande uppgifter:

Maximal kapacitet
Eventuellt designtryck
Trycket vid ljuddämparens inlopp
Säkerhetsventilens öppningstryck
Eventuell designtemperatur
Temperaturen vid ljuddämparens inlopp
Maximal tillåten ljudnivå dB(A), vid bestämt avstånd från ljuddämparen.
Eventuella materialkrav
Eventuella krav på ytbehandling
Önskemål av anslutning (fläns eller svetsände)