pumpar

Liverani

Italiensk tillverkare av kolv-, marin-, turbin-, vätskering-, och impellerpumpar.

Fabrikatets representant i Sverige