pumpar

LEWA doserpumpar

LEWA doserpumpar är världsledande när det gäller doseringsteknik.

Doserpumparna är oscillerande förträngningspumpar för alla typer av vätskor, med steglös inställning av dosermängden.

Banbrytande innovationer, patent och publikationer har sin grund i LEWAs forsknings- och utvecklingsprogram, särskilt när det gäller hermetiskt slutna membranpumpar, vilken bedrivs för att möta industrins ständigt stegrande krav.

Den fortlöpande utvecklingen, förbättringen och expansionen av produkter kombinerat ned kvalitetstillverkning utgör kundens garanti för tillförlitlig drift ute i produktionen, i provanläggningar samt i laboratorier.

LEWAs breda produktprogram hanterar flöden från 0, 1 l/h till 180 m³/h, drifttryck upp till 1200 Bar, temperaturer mellan -80ºC till +500ºC och viskositeter från 0, 1 till 250.000 cps.

Pumparna är indelade i följande grupper:

  • LEWA hygienpumpar
  • LEWA standardiserade membranpumpar
  • LEWA ecoflow
  • LEWA mikrodoserande pumpar
  • LEWA odöriseringssystem
  • LEWA process-membranpumpar
  • LEWA kolvpumpar för höga tryck
  • LEWA intellidrive