ovrig-utrustning

Lager skydd

Många driftstörningar i processindustrin orsakas av lager som havererar i förtid. Det vanligaste skälet till detta är att smörjmedlet förorenats på grund av bristfälliga tätningar i lagerhuset.