Nyhet2019-09-04

KSB lanserar en ny webbsida i Sverige

KSB e-Sales, Symbolfoto,

Den fullständigt omdesignade webbplatsen finns tillgänglig på www.ksb.se och erbjuder en överblick över all viktig produktinformation som är relevant för inköpsbeslutet, såsom tekniska data, dokument, priser, leveranstider och tillgänglighet. Webbshop-funktionen är integrerad så att användaren kan köpa KSB-produkter och reservdelar online. Det kräver åtkomst till MyKSB Business och den kan man få genom att registrera sig på webbplatsen. MyKSB Business är uteslutande tillgängligt för KSB:s företagskunder.

Med hjälp av MyKSB Business-kontot kan alla affärstransaktioner hanteras online med KSB. Det möjliggör till exempel orderhistorik samt tillgång till KSB-offerter. Produkter som har beställts i webbshopen möjliggör genom direkt inmatning en snabbare orderhantering och därmed även en snabbare leverans. Om man dessutom skapar EDI- eller OCI-anslutning till kundsystemet, utförs beställning, fakturering, orderbekräftelse och följesedel helt elektroniskt via kundens inköps- eller affärssystem. Detta minimerar felkällor eftersom det eliminerar dubbel datalagring och datahantering för kunden samt ger en fullständig överblick över alla löpande affärsprocesser.

För service och underhåll erbjuder den nydesignade reservdelskatalogen operatören och servicepartnern en fullständig översikt över reservdelarna för KSB-produkterna. Användaren kan genom att ange tillverkningsnumret visa materiallistor, delar och ritningar som krävs för reparation, samt datablad för sin pumppopulation. För alla komponenter som krävs för reparation, kan information om priser, leveranstider och tillgänglighet visas på nätet.

Den nydesignade webbplatsen är tillgänglig för användaren dygnet runt som en personlig digital rådgivare för det utbud av tjänster som KSB erbjuder. Datasäkerhet och cybersäkerhet säkerställs med avancerad krypteringsteknik genom hela processkedjan.

För mer information:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se