Nyhet2018-06-04

Kontroll av fasta flödesmätare i Nynäshamn

Spångs ProcessTeknik har fått i uppdrag av Michael Nilsson på Nynäshamns Reningsverk att mäta och jämföra flödet hos två fasta flödesmätare i deras anläggning.

Mätarna finns på inkommande och utgående ledning och jämförelsen görs med vår mobila utanpåliggande flödesmätare av märke Panametrics 878.

Orsaken är den skillnad i volym som uppstår under ett dygn från de två fasta mätarna. Den mobila flödesmätaren kopplades upp och flödet loggades under ca 20 h för att få med variationer under dygnet. De  diagnosvärden som beskriver mätförhållandena för den mobila flödesmätaren var inom tillåtna gränser trots att placeringen i ena fallet till synes inte var optimal.

Det konstaterades att båda fasta flödesmätarna visar för höga värden och  behöver minskas med 13% respektive 5%. Detta gör att skillnaden i volym över ett dygn minskar till ca 6% av inkommande volym. Det noterades också att då pumpningen stängs av för utgående vatten förekommer ett backflöde om ca 12 m3/h under olika lång tid trots att den fasta mätaren visar 0 m3/h även då detta backflöde förekommer, den klarar  helt enkelt inte negativa flöden.

För mer information kontakta