matinstrument

Konduktivitetsmätare

Konduktivitet är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning. En konduktivitetsmätare kan populärt beskrivas som en ”ohm-meter”. Den beräknar resistansen i en lösning, genom att mäta strömmen som flyter mellan två spänningssatta elektrodytor.Konduktiviteten brukar oftast betecknas med den grekiska bokstaven sigma. Mätningen av ledningsförmågan är vanligen uttryckt i µS/cm eller mS/cm alternativt mS/m. Lösningens ledningsförmåga definieras som det inverterade värdet på lösningens resistans per längdenhet, Lf= 1/(R*L). På bilden en konduktivitetsmätare från Christian Berner

Rekommenderade leverantörer