ovrig-utrustning

Kompensatorer

Kompensatorer används för att absorbera tryckstötar, rörelser och vibrationer i rörsystem. Kompensatorer har varierande konstruktion och valet av material är beroende av mediet som ska avtätas, dess tryck och temperatur. De vanligast förekommande kompensatorerna indelas i följande grupper:- Gummikompensatorer – för vätskor vid temperaturer upp till max. +130°C.- Vävkompensatorer –  för heta media, t.ex. rökgaser upp till max. +1000°C.- Stålkompensatorer –  för heta vätskor och gaser upp till max. +1300°C.