pumpar

Keminormpumpar

Keminormpumpar används i första hand till syror och korrosiva vätskor. De är designade enligt ISO, ANSI eller API och specificeras exempelvis enligt ISO2858 eller ISO5199. Med tanke på de vätskor som användaren avser att pumpar ställs höga krav på anpassning av material, tätningars utförande och dessutom är det viktigt att användaren har koll på vätskans egenskaper som förutom typ av vätska måste kunna specificera temperatur, viskositet, densitet m.m.

Rekommenderade leverantörer