pumpar

Jessberger

JESSBERGER har lång erfarenhet av att tillverka fatpumpar. Fatpumparna finns i ett stort urval för pumpning ur fat, tankar, dunkar och öppna behållare. Används för lösningsmedel, syror, oljor, kemikalier, mm.

Fabrikatets representant i Sverige